Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde

Rules in other languages:  

Zasady wędkowania sportowego w strefie ochrony ryb Nedre Hagbyåns

1. Strefa ochrony ryb Nedre Hagbyåns rozciąga się od granic miejscowości Igelösa i Broby do ujścia Hagbyåns, jak zaznaczono na mapie. Połowy w oznakowanym na czerwono obszarze plaż jest zabronione! Jakkolwiek wędkowanie w oznakowanym na zielono obszarze plaży jest dozwolone. Zobacz mapę!

2. Wolno wędkować tylko z jedną wędką. W przypadku wędkowania rekreacyjnego typu „złap i wypuść - C&R” maksymalna liczba wędek to trzy.

3. Polów haczykami zadziorowymi jest zabronione

4. W całym sezonie połowowym wędkowanie jest dozwolone poniżej starego, drewnianego mostu. Wędkowanie na muchę i błystki jest dozwolone tylko od 15 marca do 1 maja. W pozostałej strefie ochrony ryb wędkowanie jest zabronione.

5. Dziennie tylko jedna ryba z łososiowatych (łosoś / pstrąg) może być złowiona przez wędkarza. Wszystkie złowione ryby z łososiowatych muszą być zarejestrowane, zważone i pomierzone w dniu połowu. Dopiero po rejestracji ryba należy do wędkarza. Przy rejestracji, poza nazwiskiem wędkarza należy podać miejsce połowu, gatunek, płeć, waga i długość ryby oraz godzinę i datę połowu jak również narzędzie połowu. Rejestracji połowu należy dokonać  na tablicy w Slätaboden (zobacz mapkę).

6. Licencja połowowa nie dotyczą połowu raków.

7. Nieprawidłowo zahaczone ryby muszą być wypuszczone.

8. Łososie i pstrągi mniejsze niż 60 cm zawsze muszą być wypuszczone. Wszystkie okonie, niezależnie od wielkości musi być wypuszczone.

9. Zaśmiecanie rzeki lub jej brzegów w postaci puszek, żyłek, martwych ryb i ich wnętrzności itp. spowoduje bezwzględne cofnięcie licencji połowowej. Każdy, kto narusza obowiązujące przepisy lub w inny sposób zakłóca spokój może dostać zakaz dalszego połowu w wodach obszaru ochrony ryb.

10. Naruszenie zasad obowiązujących w obszaru ochrony ryb Nedre Hagbyåns prowadzi do utraty licencji połowowej bez prawa do zwrotu opłaty za nią.

11. Licencja połowowa musi zawsze być bezpośrednio dostępna w czasie połowów.
Na prośbę osoby dozorującej obszar połowowy lub właściciela gruntu, licencja połowowa, dowód tożsamości jak również używany sprzęt muszą być przedstawione.

12. Wszelkie połowy z łodzi lub innego sprzętu pływającego są zabronione.